Legaltrans - Kancelaria Transportowa

Stałe zlecenia stanowią dla przedsiębiorstw transportowych gwarancję płynności finansowej i pewnej, długoterminowej pracy. Pozwalają maksymalnie wykorzystać potencjał posiadanej floty, ograniczając tym samym niezyskowne kursy, puste przebiegi, czy przestoje.

Ułatwiają ponadto planowanie dalszych inwestycji i ścieżek rozwoju. W związku z dużą konkurencją na tym rynku wielu nowych przewoźników, ale i nie tylko, zaczyna zastanawiać się nad tym, jak i gdzie szukać stałych zleceń transportowych, aby zapewnić swojej firmie stabilność i wynikające z niej poczucie bezpieczeństwa. Czy ich pozyskanie jest dzisiaj zadaniem trudnym?

Obecnie podstawą rozwoju każdego biznesu jest przede wszystkim Internet. Chcąc pozyskiwać stałych kontrahentów, zdecydowanie nie można dlatego lekceważyć i pomijać możliwości, jakie stwarza on również w branży transportowej. Giełdy transportowe, portale przetargowe, grupy ogłoszeniowe, fora, media społecznościowe – wszystko to dostępne jest właśnie w sieci.

Giełdy transportowe i portale przetargowe

Giełdy transportowe i portale przetargowe to dzisiaj dwa podstawowe, największe i profesjonalne narzędzia elektroniczne, które z jednej strony pozwalają firmom transportowym pozyskiwać stałe, jak i doraźne zlecenia, z drugiej natomiast ułatwiają zleceniodawcom wybór odpowiedniego dla przewozu swojego towaru przewoźnika. Giełdy transportowe, nazywane także giełdami frachtów i przestrzeni ładunkowych są miejscem, w którym przedsiębiorcy mogą wystawiać oferty dotyczące dostępnych pojazdów i wolnej przestrzeni ładunkowej. Zleceniodawcy informować z kolei o ładunkach do przewiezienia. Służą zatem pozyskiwaniu zarówno floty, jak i towarów.

Giełdy transportowe miejscem spotkań podmiotów z sektora TSL

Giełdy transportowe ze względu na swoje możliwości zrzeszają różne podmioty z sektora TSL – przewoźników, spedytorów, pracowników firm transportowych, czy firmy załadowcze. Ich zasięgi, w zależności od wybranego portalu, mogą ograniczać się wyłącznie do rynku polskiego, jak i zagranicznego.
Giełda gromadzi ogromną liczbę ofert, pozwalając tym samym na szybkie zaspokojenie aktualnego zapotrzebowania. To dobre miejsce do szukania w szczególności doraźnych współprac na m.in. doładunek, czy ładunek powrotny. Obecnie jednak coraz to częściej giełdy transportowe są wykorzystywane również do zleceń stałych.
Szybka komunikacja z kontrahentami, możliwość weryfikowania przyszłych partnerów dzięki wystawianym na portalu opiniom, a także relatywnie niskie koszty pozyskiwania nowych zleceń to kolejne z zalet tego rozwiązania.

Zdobywaj stałe oraz długoterminowe zamówienia na portalach przetargowych

W odróżnieniu od giełd transportowych portale przetargowe to natomiast miejsca, w których pozyskuje się przede wszystkim stałe, długoterminowe zlecenia transportowe krajowe i międzynarodowe. Funkcjonują one w modelu aukcyjno-przetargowym, polegającym na tym, że zainteresowany złożeniem oferty przetargowej zgłasza się do właściciela takiego portalu.

Ten następnie dokonuje weryfikacji jego zgłoszenia wraz z przekazanymi dokumentami. W przypadku uzyskania decyzji pozytywnej oferta zostaje umieszczona w systemie. Ogłoszenie przetargowe powinno zawierać w szczególności informacje takie jak rodzaj i ilość ładunku do przewiezienia, adres zlecenia, typ pojazdu potrzebny do przewozu, liczbę i rodzaj tras.
Nie może zabraknąć w nim także sposobu dokonywania rozliczeń oraz daty rozpoczęcia i zakończenia przetargu. Zainteresowani daną relacją przewoźnicy składają następnie swoje oferty cenowe.

Organizowanie przetargów transportowych drogą internetową znacząco ułatwia ich przebieg dla obu stron – oferentów i klientów. Wszystko dzieje się tutaj online, w jednym miejscu i w znacznie krótszym czasie niż podczas tradycyjnej procedury.

Media społecznościowe, grupy i fora związane z branżą transportową

Poza specjalistycznymi narzędziami, takimi jak giełdy transportowe i portale przetargowe, w Internecie nie brakuje także licznych grup i forów związanych z branżą transportową.
To miejsca, w których znajdziemy informacje nie tylko o najnowszych wydarzeniach w tym sektorze, nowych przepisach, czy aktualnych utrudnieniach w ruchu na trasach krajowych i międzynarodowych, ale i wiele ofert współpracy.

Warto zaglądać ponadto na media społecznościowe – Facebook (warto również obserwować naszą stronę na Facebooku, aby być na bieżąco z publikacjami prawnymi, które dotyczą transportu), czy LinkedIn, pozwalające na nawiązywanie szybkich kontaktów biznesowych wraz z dostępem do opinii o przyszłym kontrahencie.

Poza Internetem – wydarzenia branżowe, targi, konferencje

Mimo że ogromny procent współprac nawiązywanych jest dzisiaj właśnie za pośrednictwem Internetu, nie powinno to zniechęcać przedstawicieli firm transportowych do regularnego pojawiania się na stacjonarnych wydarzeniach branżowych, targach, czy konferencjach, organizowanych właśnie dla sektora TSL. To idealna okazja nie tylko do nawiązania nowych kontaktów, czy zacieśnienia dotychczasowych współprac, ale i podglądu naszej konkurencji.

LEGALTRANS – kancelaria prawna dla firm transportowych

Wraz z pozyskiwaniem stałych zleceń umożliwiających prężny rozwój firmy pojawia się także potrzeba w postaci zapewnienia swojemu przedsiębiorstwu odpowiedniego bezpieczeństwa prawnego. Obserwujemy, że coraz to więcej podmiotów z branży TSL decyduje się dzisiaj na stałą obsługę prawną.
W ramach stałej obsługi prawnej nasi specjaliści z kancelarii LEGALTRANS otaczają Państwa kompleksową opieką, obejmującą m.in. pomoc przy zawieraniu i weryfikowaniu umów transportowych, dostęp do cyklicznych szkoleń, informacje o najważniejszych zmianach w przepisach, sporządzanie audytów.
Jesteśmy do dyspozycji również w zdarzeniach nagłych, takich jak kontrola drogowa lub kolizja/wypadek poza granicami kraju. Wsparcie kancelarii prawnej w prowadzeniu firmy transportowej to jedna z decyzji, która przesądza o komforcie i bezpieczeństwie każdej działalności.

Pozwala w spokoju koncentrować się na rozwoju przedsiębiorstwa bez ryzyka narażenia się na nieprzyjemne sankcje finansowe i prawne za naruszenia przepisów, czy nieświadome przeoczenia pewnych istotnych zmian. Zapraszamy do kontaktu!

Powrót do listy aktualności

Facebook