Art. 788 KC odnosi się i reguluje kwestię tzw. szkód transportowych, czyli szkód na przesyłce w okresie sprawowania pieczy nad przesyłką. W tym przypadku wysokość odszkodowania jest ograniczona do wartości przesyłki. Trzeba mieć na uwadze iż szkody na przesyłce mogą powstać pod różnymi postaciami np: całkowita utrata przesyłki, ubytek czyli częściowa utrata, uszkodzenia oraz zniszczenie jak również szkody o charakterze mieszanym, które polegają na częściowym ubytku substancji przesyłki wraz z uszkodzeniem lub zniszczeniem innych części.

O utracie przesyłki mówimy w przypadku gdy przewoźnik nie może wydać przesyłki nawet w części. Sytuacja tego typu to zazwyczaj skutek kradzieży przesyłki, zaginięcie bądź też wydanie osobie nieupoważnionej. W przypadkach tego rodzaju, istnieje teoretycznie, możliwość odzyskania przesyłki i wydania jej odbiorcy, nawet jeśli miało by być to wydanie z opóźnieniem. Usługobiorca nabywa roszczenie odszkodowawcze z tytuły utraty przesyłki już w chwili upływu terminu przewozu. Musiał by jednak w tej sytuacji przeprowadzić dowód iż przesyłka została w sposób rzeczywisty utracona i to w nieodwracalnie. Według prawa przewozowego a dokładnie art. 52, przesyłkę uważa się za utraconą po upływie 30 dni od upływu terminu przewozu, działa w tym przypadku tzw. fikcja prawna. Dlatego zazwyczaj usługodawca czeka na upływ ustawowo określonego terminu po którym to nabywa roszczenie odszkodowawcze bez konieczności przeprowadzania dowodu.

Ubytek ma miejsce w przypadku, gdy przy ustaleniu stanu przesyłki brak jest części przesyłki. Może on polegać na ubytku wagowym przesyłki, zmniejszeniu miary, wagi bądź też ubytku sztuki przesyłki.

Uszkodzenie oznacza zmianę jakościową przesyłki, części bądź też całości, która to zmiana uniemożliwia korzystanie z niej w sposób zgodny z przeznaczeniem. Uszkodzenie powoduje obniżenie wartości użytkowej bądź wymiennej. Za uszkodzenie uważa się również zmianę ilościową która polega na utracie części przesyłki, np.: w skutek odłamania.

Zniszczenie polega na całkowitej destrukcji przesyłki bądź na takim stopniu jej uszkodzenia, które sprawia iż przesyłka nie nadaje się do normalnego używania, bądź tez niewarta naprawy. Zniszczenie jak również uszkodzenie, może odnosić się do całej przesyłki jak również jej części.

Autor:
Łukasz Medaj
Prawnik

Powrót do listy aktualności

Facebook