Wyższe koszty windykacji

2020.02.17

Wyższe koszty windykacji.

1 stycznia 2020 roku w życie weszła nowelizacja  ustawy z dnia 8 marca 2013 r.o terminach zapłaty w transakcjach handlowych aktualna nazwa ustawy to o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

Istotna zmiana nastąpiła w wysokości rekompensaty przysługującej wierzycielowi, przed nowelizacją rekompensat wynosiła 40,00 euro niezależnie od wysokości zaległości, aktualnie wysokość ...

Czytaj dalej

Facebook