Nowy Taryfikator.

2019.11.18

Zmiany w karach za przekroczenia czasu pracy

Od 1 stycznia 2020 r. obowiązywał będzie zmieniony taryfikator do ustawy o transporcie drogowym. Ustawą z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw, wprowadzono nową treść sankcji z załącznika nr 3, lp. 5, pkt 5.15 i 5.16. Dotyczą one kar za przekroczenia przeciętnie 48-godzinnego tygodniowego czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym oraz przekroczenia przedłużonego 60-godzinnego tygodniowego czasu ...

Czytaj dalej

Facebook