Wpis manualny lub obrys rewersu za odpoczynek tygodniowy, zmiany rozporzadzenia (UE) 165/2014 od 2 marca 2015 roku

2015.01.15

W poprzednich publikacjach poświęconych najnowszemu rozporządzeniu w sprawie tachografów stosowanych w transporcie drogowym, starałem się przekazać w ogólny sposób główne nurty zmian, natomiast niniejszą publikacją zamierzam już w sposób bardziej szczegółowy wskazać, co jeszcze zmieni się od 2 marca 2015 roku tj. w raz z wejściem w życie art. 34 rozporządzenia (UE) 165/2014 – a więc, słów kilka o samej obsłudze przełączników selektora, jak również rejestrację poszczególnych okresów. W poprzednim stanie prawnym (do 2 marca 2015 r. – przyp.), a więc w ...
Czytaj dalej

Facebook