Przedawnienie roszczeń – art. 77 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r Prawo przewozowe

2014.10.27

Ustawa prawo przewozowe przewiduje odrębne terminy przedawnienia w stosunku do kodeksu cywilnego oraz inaczej traktuje moment rozpoczęcia biegu przedawnienia jak również kwestię zawieszenia biegu przedawnienia. Takim przepisem szczególnym jest art. 77 prawa przewozowego, który stanowi, że roszczenia dochodzone na podstawie ustawy lub przepisów wydanych w jej wykonaniu przedawniają się z upływem roku. [Od zasady rocznego terminu przedawnienia przewidziane zostały dwa odstępstwa: 1. dla roszczeń z tytułu zwłoki w przewozie, która nie spowodowała ubytku lub uszkodzenia ...
Czytaj dalej

Facebook