Zarządzający transportem na podstawie umowy cywilnoprawnej tylko w mikroprzedsiębiorstwach

2015.01.11

Często spotykamy się z sytuacją, w której osoba zarządzająca operacjami transportowymi w myśl rozporządzenia 1071/2009 (WE) pełni swoją funkcję, na podstawie umowy cywilnoprawnej czy też kontraktu menadżerskiego – jednakże, należy zaznaczyć, iż stosunek taki nie jest możliwy w każdym przedsiębiorstwie transportowym – żeby nie powiedzieć, że w zdecydowanej większości przypadków jest to niedozwolone zwłaszcza na gruncie nowelizacji ustawy o transporcie drogowym wprowadzonych ustawą z dnia 5 kwietnia 2013 roku ...

Czytaj dalej

Facebook