BDO w Firmie Transportowej

2020.01.03

Rejestr BDO to inaczej Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów podmiot, który wytwarza:

– odpadkowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17 - do 5 kilogramów rocznie;

– materiały ...

Czytaj dalej

Facebook