Sąd umorzył karę w wysokości 27 000,00 zł, za brak VIATolla.

2021.02.15

Przewoźnik,  został ukarany 18 karami administracyjnymi za nie uiszczenie opłaty drogowej, łącznie kary opiewały na kwotę 27 000,00 zł. W dniu 27 listopada 2020 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał korzystne dla Przewoźnika orzeczenia, uchylając wcześniejsze decyzje GITD i umarzając postępowania administracyjne. 

Sprawa początek miała 30 stycznia 2019 roku, kiedy Przewoźnika zdał urządzenie viaBox i został poinformowany o niesprawności urządzenia ze względu na ...

Czytaj dalej

Facebook