Kara w wysokości frachtu za brak dokumentów.

2020.05.05

Jeżeli chodzi o przewozy międzynarodowe podlegające pod Konwencję CMR to należy wskazać, że według art. 4 Konwencji dowodem zawarcia umowy przewozu jest list przewozowy. Brak, nieprawidłowość lub utrata listu przewozowego nie wpływa na istnienie ani na ważność umowy przewozu, która mimo to podlega przepisom Konwencji. List przewozowy powinien zawierać dane szczegółowo określone w art. 6 ust 1 i 2 Konwencji. Konwencja reguluje kwestę odpowiedzialności nadawcy względem przewoźnika za wszelkie koszty i szkody, jakie mógłby ponieść przewoźnik ...

Czytaj dalej

Jak poprawnie wypełnić list przewozowy CMR?

2015.02.13

Choć od daty złożenia dokumentów ratyfikacyjnych do Konwencji CMR przez Polskę upłynęło już ponad pół wieku (nastąpiło to w dniu 13 czerwca 1962 r.) to niestety poziom świadomości przewoźników i kierowców,  o ogromnym znaczeniu  listu przewozowego w postępowaniu odszkodowawczym czy windykacyjnym, jak pokazuje praktyka jest bardzo niski, a  taki stan rzeczy nierzadko niesie ze sobą ogromne konsekwencje.

Tytułem krótkiego wprowadzenia jedynie przypomnę, iż konwencję CMR stosujemy do każdej umowy ...

Czytaj dalej

Facebook