Pomoc BKG dla przedsiębiorców.

2020.03.17

Minister Finansów zmienił zasady udzielania gwarancji bankowych.
Dnia 16.03.2020 roku podpisał rozporządzenia zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty kredytów. Zgodnie ze zmianą gwarancje bankowe dla przedsiębiorców wzrosną z maksymalnej wartości 60% do 80 % kwoty kredytu. Ponadto BGK nie będzie pobierać prowizji, która do tej pory wynosiła 0,5% . Ministerstwo Finansów szacuje, że BGK wystawi w 2020 r. gwarancję de minimis na kwotę 9,5 mld zł.
...

Czytaj dalej

Facebook