Europejski nakaz zapłaty

2019.02.26

Przedmiotem oraz celem niniejszego tekstu jest dokonanie analizy Europejskiego nakazu zapłaty, który został wprowadzony Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1896/2006. Europejski nakaz zapłaty ma na celu uproszczenie postępowania w sprawach transgranicznych roszczeń pieniężnych, które strona pozwana uznała za bezsporne. Postępowanie opiera się na złożeniu formularza A, który znajduje się na stornie https://e-justice.europa.eu. ENZ jest stosowany we wszystkich krajach UE z wyjątkiem Królestwa Danii.
Postępowanie nie wymaga ...

Czytaj dalej

Europejski nakaz zapłaty – coraz więcej windykacji transportowych.

2015.07.15

Rozporządzenie (WE) nr 1896/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. ustanowiło procedurę postępowania w sprawie europejskiego nakazu zapłaty, który umożliwia wierzycielom dochodzenie bezspornych roszczeń wynikających z prawa cywilnego lub handlowego w ramach jednolitego postępowania z zastosowaniem standardowych formularzy. Sprawy spełniające wymogi przewidziane w rozporządzeniu mogą być rozpatrywane przez sądy wyznaczone jako właściwe w odpowiednim państwie członkowskim Rozporządzenie znajduje zastosowanie we ...

Czytaj dalej

Facebook