Europejski nakaz zapłaty

2019.02.26

Przedmiotem oraz celem niniejszego tekstu jest dokonanie analizy Europejskiego nakazu zapłaty, który został wprowadzony Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1896/2006. Europejski nakaz zapłaty ma na celu uproszczenie postępowania w sprawach transgranicznych roszczeń pieniężnych, które strona pozwana uznała za bezsporne. Postępowanie opiera się na złożeniu formularza A, który znajduje się na stornie https://e-justice.europa.eu. ENZ jest stosowany we wszystkich krajach UE z wyjątkiem Królestwa Danii.
Postępowanie nie wymaga ...

Czytaj dalej

Facebook