Świadectwa kierowcy czy świadectwo kwalifikacji, a może nie ma róznicy ?

2021.03.17

Wakaty na stanowiskach kierowców zawodowych od lat są wypełniane obywatelami krajów zza wschodniej granicy, ta praktyka nikogo już nie dziwi, w większości firm transportowych pracują Ukraińcy, czy Białorusini, mimo to ciągle pojawiają się błędy w posiadanych zezwoleniach. W ciągu drugiego tygodnia marca do Kancelarii Legaltrans wpłynęły 3 sprawy związane z niedopatrzeniami, w tym zakresie, które naraziły przedsiębiorców na niepotrzebne kłopoty. W pierwszej sprawie obywatel Ukrainy został aresztowany w Szwecji za brak dokumentów ...

Czytaj dalej

Uwolnienie się przewoźnika od odpowiedzialności za naruszenie obowiązków lub warunków przewozów drogowych.

2019.08.29

Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu towarów niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przechodzenia kontroli drogowych samochodów ciężarowych posiadanych przez przedsiębiorcę. Niestety, niejednokrotnie kontrole te kończą się nałożeniem na przedsiębiorcę transportowego wysokich kar pieniężnych za naruszenie obowiązków lub warunków przewozów drogowych. Ustawa z dnia 6 września 2001 roku – o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 58, z późniejszymi zmianami, zwana w dalszej części ...

Czytaj dalej

Naciski na osie – nowa interpretacja GITD

2016.01.19

karo

W dniu 30 października 2015 r. Główny Inspektor Transportu Drogowego pismem o sygnaturze GGI.012.39.2015.003 zwrócił się do wszystkich wojewódzkich inspektorów transportu drogowego, z informacją  dotyczącą  tego,  że  nakładanie  kar  pieniężnych  za  niektóre  naruszenia ...

Czytaj dalej

Facebook