Postępowanie w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej przewidzianej przez ustawę o SENT prowadzone zbyt surowo ?

2019.09.28

O dotkliwości kar pieniężnych grożących zarówno podmiotowi wysyłającemu, podmiotowi odbierającemu jak również przewoźnikowi przewidzianych w ustawie o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (w skrócie

Czytaj dalej

Facebook