Kara w wysokości frachtu za brak dokumentów.

2020.05.05

Jeżeli chodzi o przewozy międzynarodowe podlegające pod Konwencję CMR to należy wskazać, że według art. 4 Konwencji dowodem zawarcia umowy przewozu jest list przewozowy. Brak, nieprawidłowość lub utrata listu przewozowego nie wpływa na istnienie ani na ważność umowy przewozu, która mimo to podlega przepisom Konwencji. List przewozowy powinien zawierać dane szczegółowo określone w art. 6 ust 1 i 2 Konwencji. Konwencja reguluje kwestę odpowiedzialności nadawcy względem przewoźnika za wszelkie koszty i szkody, jakie mógłby ponieść przewoźnik ...

Czytaj dalej

Kara umowna za zakaz konkurencji.

2019.07.31

KLAUZULA O ZAKAZIE KONKURENCJI W ZLECENIU TRANSPORTOWY

Mimo licznego i ugruntowanego orzecznictwa w sprawie klauzul o zakazie konkurencji pojawiających się w umowach cywilnoprawnych, w zleceniach transportowych nagminnie spotyka się zapisy, które pozornie za zadanie mają chronić Zleceniodawcę, zaś w rzeczywistości ich skuteczność jest wysoce wątpliwa, a zastrzeżona kara umowna zupełnie nieegzekwowalna. Oczywiście samo stosowanie klauzul antykonkurencyjnych jest prawnie dozwolone i ...

Czytaj dalej

Facebook