Sąd umorzył karę w wysokości 27 000,00 zł, za brak VIATolla.

2021.02.15

Przewoźnik,  został ukarany 18 karami administracyjnymi za nie uiszczenie opłaty drogowej, łącznie kary opiewały na kwotę 27 000,00 zł. W dniu 27 listopada 2020 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał korzystne dla Przewoźnika orzeczenia, uchylając wcześniejsze decyzje GITD i umarzając postępowania administracyjne. 

Sprawa początek miała 30 stycznia 2019 roku, kiedy Przewoźnika zdał urządzenie viaBox i został poinformowany o niesprawności urządzenia ze względu na ...

Czytaj dalej

Polska naruszyła prawo! Przewoźnicy mogą odzyskać setki tysięcy złotych.

2019.04.02

21 marca Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok o sygn. C-127/17, w którym uznał, że Polska naruszyła prawo wspólnotowe regulujące kwestie nacisków osi.

Zasadą jest, iż na terenie Unii Europejskiej dopuszczalny nacisk na pojedynczą oś wynosi 11,5 tony. Wchodząc do wspólnoty w 2004 r. Polska zobowiązała się do dostosowania przepisów krajowych do panujących regulacji międzynarodowych. Wyznaczono w tym celu okres przejściowy. Zgodnie z powyższym polscy przewoźnicy posługujący ...

Czytaj dalej

Facebook