Pakiet mobilności

2020.08.21

Pakiet mobilności to zbiór aktów prawnych zmieniających unijne przepisy dotyczące wykonywania transportu drogowego. Wejście w życie nowych regulacji podzielono na etapy. Pierwsze z nich już obowiązują. Od dnia 20.08.2020 należy przestrzegać nowych przepisów o czasie prowadzenia, przerwach i odpoczynkach kierowców.

Oto najważniejsze z nich

Obowiązkowe powroty kierowców do bazy lub miejsca zamieszkania co najmniej raz na cztery ...

Czytaj dalej
-->

Facebook