Wyłączenie odpowiedzialności przewoźnika za kradzież ładunku.

2019.11.27

Kwestia odpowiedzialności przewoźnika, za uszkodzenie lub utratę ładunku została uregulowana w rozdziale IV konwencji CMR. Zgodnie z art. 17, przewoźnik odpowiada za całkowite lub częściowe zaginięcie lub uszkodzenie ładunku powstałe od chwili załadunku do chwili rozładunku, przypominamy, że za uszkodzenia i ubytki powstałe przed lub w trakcie czynności ładunkowych odpowiada odpowiednio nadawca lub odbiorca towaru, chyba że inaczej ustalono w umowie.  Konwencja, wskazuje również przesłanki wyłączające winę przewoźnika, niniejszy tekst ...

Czytaj dalej

Jazda bez ważnego szkolenia okresowego to od niedawna pewne holowanie pojazdu na parking

2015.09.09

Pomimo ogromnego szumu medialnego, jaki powstał wokół ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks Karny – oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2015.541) który w zasadzie ograniczył się jedynie do poinformowania społeczeństwa, o możliwości zatrzymania prawa jazdy za pokwitowaniem w przypadku poruszania się pojazdem z prędkością przekraczająca 50 km/h na obszarze zabudowanym, jednakże warto wiedzieć, iż w raz z wejściem w życie w/w ustawy zmianie uległo kilka innych artykułów, z których co najmniej cześć może i jak pokazuje praktyka ma zastosowanie przy ...
Czytaj dalej

Facebook