Rozliczanie podróży służbowych – jak rozliczać delegacje?

2021.06.08

Specyfiką pracy kierowców zawodowych jest to, że przez większość czasu przebywają oni poza siedzibą swojego pracodawcy. Pracownikom odbywającym podróże służbowe przysługują należności na pokrycie poniesionych kosztów. Środki otrzymywane przez pracowników w związku z odbytymi delegacjami nierzadko stanowią pokaźną część poborów. Z powyższymi zagadnieniami wiąże się jednak również obowiązek rozliczania kierowców, który w praktyce często przysparza pracodawcom wielu problemów. Jak w takim razie powinna przebiegać kalkulacja ...

Czytaj dalej

Począwszy od stycznia 2019 roku diety podlegają zajęciu przez Komornika.

2019.01.18

Chociaż prowadząc postępowanie egzekucyjne komornik sądowy otrzymał od ustawodawcy wiele narzędzi, które mają umożliwić szybkie zaspokojenie roszczenia wierzyciela, to przedsiębiorcy transportowi spotykali się do tej pory najczęściej z zajęciem wynagrodzenia za pracę lub wierzytelności kierowcy. W chwili dokonania zajęcia po stronie przedsiębiorcy zatrudniającego dłużnika powstają liczne obowiązki, z których powinien się wywiązać. Wielu przedsiębiorców wciąż jednak nie ma świadomości, że w przypadku niewykonania lub nieprawidłowego wykonania ciążących ...
Czytaj dalej

Facebook