Zajęcie przez Komornika środka transportu. Przybliżenie zagadnienia egzekucji z rzeczy.

2018.03.26

Zajęcie rzeczy przez komornika sądowego jest silnie ingerującym w prawo własność sposobem egzekucji, lecz często stanowi jedyny skuteczny sposobem wyegzekwowania należności. Przybliżmy zatem najistotniejsze elementy związane z prowadzeniem postępowania egzekucyjnego z ruchomości przeciwko przedsiębiorstwu transportowemu. Skierowania egzekucji do środków transportowych będących własnością przedsiębiorstwa, bądź przedmiotem leasingu, jest częste lecz kwestię dotyczące zajęcia i odebrania pojazdu mało znane; co uniemożliwia podjęcie odpowiednich działań prawnych ...
Czytaj dalej

Odpowiedzialność przedsiębiorstwa za długi osobiste pracownika, w świetle zajęcia wynagrodzenia za pracę.

2018.03.13

Podstawowym sposobem prowadzenia postępowania egzekucyjnego przez Komornika przeciwko osobie fizycznej jest skierowanie zajęcia do wynagrodzenia za pracę dłużnika, czyli osoby od której organ egzekucyjny domaga się zapłaty. W chwili dokonania zajęcia powstają liczne obowiązki faktyczne i formalne, z których przedsiębiorca zatrudniający dłużnika musi się wywiązać. Wielu pracodawców nie prawidłowo wykonuje swoje powinności, nie zdając sobie sprawy z odpowiedzialności karnej i odszkodowawczej zarówno przed wierzycielem jak i dłużnikiem. Niniejszy artykuł, ma na ...
Czytaj dalej

Facebook