Zmiana w rozliczaniu czasu pracy.

2019.12.27

Przed nami nowy 2020 rok kalendarzowy. Wraz z jego rozpoczęciem ulegną zmianie przepisy dotyczące rozliczania czasu pracy. Niżej przedstawiamy niektóre z nich.

Od dnia 1 stycznia 2020 r. zacznie obowiązywać zmiana wprowadzona do ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zgodnie z którą dodatek za staż pracy zostanie wprost wyłączony z katalogu elementów składających się na płacę minimalną. Jeśli więc zaliczali Państwo dodatek stażowy do wynagrodzenia minimalnego, to muszą Państwo dokonać ...

Czytaj dalej

Pracownicze Plany Kapitałowe

2019.07.08

Pracownicze plany kapitałowe - PPK

Do polskiego porządku prawnego wprowadzono nowy system długoterminowego gromadzenia oszczędności. Został on skierowany do zatrudnionych, a jego celem jest zwiększenie bezpieczeństwa finansowego osób po 60. roku życia. W dniu 1 stycznia 2019 roku weszła w życie ustawa o pracowniczych planach kapitałowych. Zgodnie z jej treścią przystępowanie do PPK będzie się odbywać etapami.

Facebook