Tymczasowe odstępstwa od czasu pracy kierowców w Polsce

2022.08.16

W dniu 12 sierpnia 2022 r. po uzyskaniu zgody Komisji Europejskiej, weszły w życie tymczasowe odstępstwa od stosowania przepisów dotyczących czasu prowadzenia pojazdu, przerw i okresów odpoczynku kierowców. Mają one zastosowanie dla kierowców wykonujących krajowe i międzynarodowe przewozy drogowe rzeczy na terytorium Polski i wygasną 30 września 2022 r.

Pakiet mobilności

2020.08.21

Pakiet mobilności to zbiór aktów prawnych zmieniających unijne przepisy dotyczące wykonywania transportu drogowego. Wejście w życie nowych regulacji podzielono na etapy. Od dnia 20.08.2020 należy przestrzegać nowych przepisów o czasie prowadzenia, przerwach i odpoczynkach kierowców. Oto najważniejsze z nich

Pierwsze z nich już obowiązują.

Oto najważniejsze z nich

Obowiązkowe powroty ...

Czytaj dalej

Rząd Federalny Niemiec postanowił wprowadzić wyjątki do dziennego okresu prowadzenia pojazdu.

2020.03.20

Towary codziennego użytku, w szczególności żywność i pasze, między miejscami produkcji, przechowywania i sprzedaży; towary do opieki medycznej, a także do powstrzymywania, kontroli i zarządzania pandemią SARS-CoV-2 (w szczególności także produkty do analizy infekcji, odpowiedni sprzęt ochronny związany z infekcją, środki dezynfekujące itp.),Paliwa


Kierowcy mogą zastosować następujące odstępstwa:

1. ...

Czytaj dalej

Czas pracy kierowców zatrudnionych w oparciu o umowy cywiloprawne oraz samozatrudnionych

2014.11.06

Zgodnie z obowiązującym od 16 lipca 2013 roku brzmieniem ustawy o czasie pracy kierowców (Dz.U.2012.1155 j.t. z późn. zm.) reguluje ona także czas pracy przedsiębiorców osobiście wykonujących przewozy drogowe jak i osób niezatrudnionych przez przedsiębiorcę, które jednak osobiście wykonują przewozy drogowe na jego rzecz. Ustawa z dnia 5 kwietnia 2013 roku nowelizująca ustawę o czasie pracy kierowców wprowadziła między innymi rozdział 3a zatytułowany „ Czas pracy kierowców niepozostających w stosunku pracy”, i tym samym spełniony został wymóg wdrożenia do ...
Czytaj dalej

Facebook