1 stycznia 2019 roku zakończył się okres przejściowy na dostosowanie się przewoźników do zmian w przepisów o monitoringu przewozów- SENT GEO.

2019.01.15

      1 stycznia 2019 roku zakończył się okres przejściowy na dostosowanie się przewoźników do zmian w przepisów o monitoringu przewozów- SENT GEO. W dniu 1 października 2018 roku, na mocy Ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów z dnia 15 czerwca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1539), w życie weszły kolejne zmiany dotyczące systemu SENT, nakładając na przewoźników przewożących towary wrażliwe objęte ustawą obowiązek posiadania w pojazdach urządzeń geolokalizacyjnych, czyli lokalizatorów lub ...
Czytaj dalej

Facebook