Wytyczne KE dot. usunięcia lub zerwania plomby tachografu

2022.08.24

Komisja Europejska określiła nowe wytyczne dotyczące standardowego formularza pisemnego oświadczenia o usunięciu lub zerwaniu plomby tachografu przez funkcjonariusza kontroli.

Zgodnie z art. 22 ust. 5 akapit czwarty rozporządzenia (UE) nr 165/2014, KE harmonizuje pisemne oświadczenie dotyczące usunięcia lub zerwania plomby tachografu przez ...

Czytaj dalej

W jakich sytuacjach dozwolone jest wyjmowanie karty kierowcy z tachografu?

2021.04.30

Karta kierowcy – podstawowe informacje

Karta kierowcy to dokument, który identyfikuje danego kierowcę. Jest wydawana przez odpowiedni organ państwa członkowskiego w celu zbierania danych, które związane są z czynnościami prowadzonymi przez daną osobę (art. 2 lit. f rozp. 165/2014). W Polsce karty są wydawane przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych S.A.

Karta kierowcy wydawana jest właściwej osobie na okres pięciu lat. W ...

Czytaj dalej

Facebook