Ważność licencji transportowej i świadectw kierowcy – COVID

2021.03.01

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/267, ustanawiającego szczególne środki tymczasowe w związku z utrzymywaniem się kryzysu związanego z COVID-19 dotyczącego odnawiania lub przedłużania ważności niektórych certyfikatów, świadectw, licencji i zezwoleń, przesunięcia niektórych okresowych kontroli i okresowych szkoleń w niektórych obszarach ustawodawstwa dotyczącego transportu oraz przedłużenia niektórych okresów, o których mowa w rozporządzeniu (UE) 2020/698. Informujemy, iż licencje oraz świadectwa kierowcy, których ważność ...
Czytaj dalej

Facebook