Likwidacja przesyłki – art. 58 ustawy Prawo przewozowe

2014.09.08

Poprzez określenie warunków i trybu dokonania likwidacji przesyłki możemy usunąć stan niepewności prawnej powstały w wyniku niemożliwości wykonania umowy przewozu zgodnie z jej celem, a mianowicie dostarczeniem jej na miejsce określone w liście przewozowym i wydaniem odbiorcy wskazanemu w tym dokumencie (T. Szanciło, Prawo przewozowe. Komentarz. Warszawa 2008). Z powyższego wynika, że warunkiem koniecznym do wszczęcia procedury likwidacji przesyłki jest okoliczność braku możliwych do wykonania wskazówek od osoby uprawnionej co do dalszego postępowania z przesyłką w ...
Czytaj dalej

Facebook