Świadczenia chorobowe dla pracownika.

2020.03.16

Świadczenia za czas choroby
Za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną - trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, a w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia - trwającej łącznie do 14 dni w ciągu roku kalendarzowego - pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia chorobowego, które finansuje i wypłaca pracodawca. Co do zasady wynosi ono 80% wynagrodzenia pracownika. Jeśli jednak niezdolność do pracy została spowodowana wskutek wypadku w drodze do pracy lub z ...

Czytaj dalej

Facebook