Legaltrans - Kancelaria Transportowa

Wyłączenie odpowiedzialności przewoźnika za kradzież ładunku.

2019.11.27

Kwestia odpowiedzialności przewoźnika, za uszkodzenie lub utratę ładunku została uregulowana w rozdziale IV konwencji CMR. Zgodnie z art. 17, przewoźnik odpowiada za całkowite lub częściowe zaginięcie lub uszkodzenie ładunku powstałe od chwili załadunku do chwili rozładunku, przypominamy, że za uszkodzenia i ubytki powstałe przed lub w trakcie czynności ładunkowych odpowiada odpowiednio nadawca lub odbiorca towaru, chyba że inaczej ustalono w umowie.  Konwencja, wskazuje również przesłanki wyłączające winę przewoźnika, niniejszy tekst ...

Czytaj dalej

Facebook