Począwszy od stycznia 2019 roku diety podlegają zajęciu przez Komornika.

2019.01.18

Chociaż prowadząc postępowanie egzekucyjne komornik sądowy otrzymał od ustawodawcy wiele narzędzi, które mają umożliwić szybkie zaspokojenie roszczenia wierzyciela, to przedsiębiorcy transportowi spotykali się do tej pory najczęściej z zajęciem wynagrodzenia za pracę lub wierzytelności kierowcy. W chwili dokonania zajęcia po stronie przedsiębiorcy zatrudniającego dłużnika powstają liczne obowiązki, z których powinien się wywiązać. Wielu przedsiębiorców wciąż jednak nie ma świadomości, że w przypadku niewykonania lub nieprawidłowego wykonania ciążących ...
Czytaj dalej

Facebook