Zarząd Sukcesyjny

2019.03.28

Zarząd Sukcesyjny, jest nową instytucją zaimplementowaną do Polskiego systemu prawnego ustawą z dnia 5 lipca 2018 roku, która weszła w życie 25 listopada 2018 roku.  Ustawa ta w swym założeniu stanowić ma odpowiedź na zapotrzebowanie zachowania ciągłości przedsiębiorstwa, prowadzonego w formie jednoosobowej działalności gospodarczej (czyli jedynie takiej wpisanej do CEIDG). Według danych z centralnego ośrodka informacji gospodarczych w Polsce jest zarejestrowanych około
4 milionów firm prowadzonych jako jednoosobowe działalności ...

Czytaj dalej

Facebook