Jazda bez ważnego szkolenia okresowego to od niedawna pewne holowanie pojazdu na parking

2015.09.09

Pomimo ogromnego szumu medialnego, jaki powstał wokół ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks Karny – oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2015.541) który w zasadzie ograniczył się jedynie do poinformowania społeczeństwa, o możliwości zatrzymania prawa jazdy za pokwitowaniem w przypadku poruszania się pojazdem z prędkością przekraczająca 50 km/h na obszarze zabudowanym, jednakże warto wiedzieć, iż w raz z wejściem w życie w/w ustawy zmianie uległo kilka innych artykułów, z których co najmniej cześć może i jak pokazuje praktyka ma zastosowanie przy ...
Czytaj dalej

Facebook