Pracownicze Plany Kapitałowe

2019.07.08

Pracownicze plany kapitałowe - PPK

Do polskiego porządku prawnego wprowadzono nowy system długoterminowego gromadzenia oszczędności. Został on skierowany do zatrudnionych, a jego celem jest zwiększenie bezpieczeństwa finansowego osób po 60. roku życia. W dniu 1 stycznia 2019 roku weszła w życie ustawa o pracowniczych planach kapitałowych. Zgodnie z jej treścią przystępowanie do PPK będzie się odbywać etapami.

Facebook