W dniu 12 sierpnia 2022 r. po uzyskaniu zgody Komisji Europejskiej, weszły w życie tymczasowe odstępstwa od stosowania przepisów dotyczących czasu prowadzenia pojazdu, przerw i okresów odpoczynku kierowców. Mają one zastosowanie dla kierowców wykonujących krajowe i międzynarodowe przewozy drogowe rzeczy na terytorium Polski i wygasną 30 września 2022 r.

Odstępstwa obejmują:

  • wydłużenie maksymalnego dopuszczalnego dziennego czasu prowadzenia pojazdu z 9 godzin do 11 godzin
  • wydłużenie maksymalnego dopuszczalnego tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu z 56 godzin do maksymalnie 60 godzin
  • wydłużenie maksymalnego dopuszczalnego dwutygodniowego czasu prowadzenia pojazdu z 90 godzin do maksymalnie 96 godzin
  • wydłużenie maksymalnego czasu prowadzenia pojazdu, po którym wymagana jest przerwa trwająca 45 minut, z czterech i pół godziny do pięciu i pół godziny
  • możliwość spędzenia przez kierowcę regularnego tygodniowego okresu odpoczynku w pojeździe, pod warunkiem, że wyposażony jest on w odpowiednie miejsce do spania i znajduje się na postoju

Każdy przypadek skorzystania z odstępstw powinien być opisany odręcznie na odwrocie wykresówki tachografu analogowego lub wydruku z tachografu cyfrowego.

Ministerstwo Infrastruktury podkreśla, że stosowanie odstępstw nie może powodować pogorszenia warunków pracy kierowców i poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Powrót do listy aktualności

Facebook