Towary codziennego użytku, w szczególności żywność i pasze, między miejscami produkcji, przechowywania i sprzedaży; towary do opieki medycznej, a także do powstrzymywania, kontroli i zarządzania pandemią SARS-CoV-2 (w szczególności także produkty do analizy infekcji, odpowiedni sprzęt ochronny związany z infekcją, środki dezynfekujące itp.),Paliwa


Kierowcy mogą zastosować następujące odstępstwa:

1. Pięć raz w tygodniu można przedłużyć czas prowadzenia pojazdu do 5 godzi z zastrzeżeniem że tygodniowy czas prowadzenia wynosi 56 godzin.

2. Można zastosować dwa kolejne skrócone tygodniowe okresy odpoczynku

Powrót do listy aktualności

Facebook