Legaltrans - Kancelaria Transportowa

Wiele z przedsiębiorstw transportowych świadczy swoje usługi poza granicami kraju, zarówno w Europie, jak i na rynkach międzynarodowych. Tego typu działania wymagają doskonałej znajomości nie tylko zagranicznego prawa, ale także samego języka. Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom licznej grupy firm z branży transportowej, proponujemy im pakiet usług tłumaczeniowych, w którego zakres wchodzą:

 • Tłumaczenia pisemne wszelkiego rodzaju dokumentacji
 • Assistance Językowy dla spedytorów i kierowców podróżujących po całej Europie

– dostępne 24h na dobę.

Kancelaria Transportowa LEGALTRANS zapewni Państwu pełne wsparcie językowe oraz usprawni Państwa pracę za granicami kraju. Pomożemy w rozmowie z zagranicznymi służbami drogowymi, będziemy również czuwać i opiekować się kierowcami w trasie. Nasza usługa ma na celu skuteczne wyeliminowanie bariery językowej oraz zniwelowanie bariery kulturowej z zagranicznymi kontrahentami.

Wszystkie usługi tłumaczeniowe oferowane w ramach pakietu są wykonywane przez tłumaczy posiadających odpowiednią wiedzę zarówno z branży TSL, jak i terminologii oraz języka prawniczego. 

Wybierając pakiet usług tłumaczeniowych, zyskują Państwo:

 • Tłumaczenia telefoniczne (rozmowy ze służbami drogowymi, organami administracyjnymi oraz kontrahentami)
 • Tłumaczenia pisemne zwykłe wszelkiego rodzaju dokumentacji
 • Tłumaczenia pisemne przysięgłe wszelkiego rodzaju dokumentacji
 • Możliwości rozwoju usług w krajach do tej pory niedostępnych ze względu na barierę językową i kulturową
 • Tłumaczenia pozwalające na swobodną i bieżącą obsługę dokumentacji firmowej, kontraktowej, arbitrażowej i innej
 • Fachową obsługę wykwalifikowanych pracowników, biegle posługujących się językami europejskimi
 • Stałą i niezmienną opłatę abonamentową przez cały okres trwania umowy
 • Jasne i przejrzyste warunki współpracy.

LOI MACRON – prawo francuskie wobec transportu

Francja, podobnie jak i Niemcy, należy do jednych z dwóch państw członkowskich Unii Europejskiej, które reguluje we własnym zakresie przepisy dotyczące transportu międzynarodowego i kabotażu, stosowane wobec innych państw.

Oznacza to, że przedsiębiorstwa transportowe zarejestrowane poza Francją, świadczące swoje usługi na terenie tego kraju, są zobligowane do przestrzegania zapisów ustawy Loi Macron. Jest to stosunkowo nowy dokument, który wszedł w życie dnia 1 lipca 2016 roku. Określa on przede wszystkim minimalne wynagrodzenie wysyłanych do Republiki Francuskiej kierowców, zatrudnionych w innych krajach.

Nakłada on ponadto na przedsiębiorców realizujących usługi transportowe w powyższych formach na terenie Republiki Francuskiej następujące obowiązki:

 • Zgłoszenia pracownika realizującego przewozy na terenie RF do organów kontrolujących przestrzeganie przepisów ustawy Loi Macron (zgłoszenie to musi być aktualizowane minimum raz na pół roku).
 • Stosowania godzinowej płacy minimalnej w wysokości 9,76 euro powiększonej o premię związaną z wysługą lat zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie Loi Macron.
 • Prowadzenia dokumentacji rozliczeniowej w języku francuskim: szczegółowa ewidencja czasu pracy kierowcy oraz potwierdzenie wypłaty przysługującego im wynagrodzenia.
 • Wyznaczenia przebywającego we Francji przedstawiciela firmy transportowej do kontaktu w sprawach kontrolnych.
 • Przechowywania części dokumentacji w pojeździe na potrzeby kontroli drogowej: przetłumaczona na j. francuski umowa o pracę i potwierdzenie zgłoszenia.

Transport Français Représentant jako reprezentant firm transportowych

Transport Français Représentan to zespół specjalistów z zakresu europejskiego prawa transportowego i przewozowego, reprezentujący firmy transportowe przed francuskimi służbami kontrolującymi. Dzięki doskonałej znajomości przepisów ustawy Loi Macron, jak również języka francuskiego oferują oni swoim Klientom profesjonalne przedstawicielstwo na terytorium całej Francji.

Rolą przedstawiciela we Francji jest reprezentowanie przedsiębiorstwa transportowego w okresie oddelegowania pracownika na jej obszar oraz w ciągu kolejnych 18 miesięcy od momentu opuszczenia przez niego tego kraju. W tym czasie, w imieniu Klienta zespół Français Représentanjest zobligowany do archiwizowania i okazywania na żądanie funkcjonariuszy sprawujących kontrolę dokumentów takich jak:

 • Potwierdzenie wypłaty wynagrodzenia, w tym listę płac oddelegowanych pracowników zawierającą stawkę godzinową brutto i kwotę za nadgodziny.
 • Okresy i godziny pracy, z rozbiciem godzin płaconych z zastosowaniem stawki 9,76 euro oraz godzin nadliczbowych.
 • Potwierdzenie płatnych urlopów oraz dni wolnych od pracy.
 • Kontroli podlega także dokument potwierdzający zgłoszenie przez Państwa naszego przedstawicielstwa we Francji.

Facebook