Z dniem 20 lipca 2014 r. uchylono rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 stycznia 2004 roku w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U.2004.2.15), w konsekwencji czego obowiązujące do tego dnia wzory orzeczeń lekarskich, pieczęci lekarzy uprawnionych do przeprowadzania takich badań czy też same stawki za przeprowadzenie takiego badania zostały wycofane z obrotu prawnego. W porządku prawnym jaki obowiązywał do dnia 20 lipca br. w wspomnianym wyżej rozporządzeniu, a dokładnie w §18 pkt 1 tegoż rozporządzenia ustalono maksymalne stawki opłat za badania które co do zasady w przypadku kierowców zawodowych – nie mogły przekroczyć kwoty 250 zł – tj. maksymalnej stawki.

W myśl zaś aktualnie obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców z dnia 17 lipca 2014 r. (Dz.U.2014.949) – tj. w §13 pkt 1 – kwota ta już została określona jednoznacznie w wysokości 200 zł. Zmiana choć z pozoru niewielka będzie mieć duże znaczenia praktycznie, gdyż spowoduje wzrost kosztów uzyskania samego prawa jazdy, jak również kosztów jego odnowienia (w przypadku kierowców zawodowych – nie później niż co 5 lat, a w niektórych przypadkach nawet co 30 miesięcy).

Zmianie uległ również sam wzór druku orzeczenia lekarskiego, który w poprzedniej regulacji określony został w Załączniku nr 5, a w aktualnie obowiązującym zaś rozporządzeniu – znajduje się w Załączniku nr 7. Zmianie uległa zarówno podstawa prawna, zsynchronizowano je z nowo powstałymi kategoriami pojazdów (np. AM, A2) jak również zaktualizowano katalog ograniczeń w prowadzeniu pojazdów – chociażby w zakresie ich wyposażenia, oznakowania lub przystosowania.

W związku z wejściem w życie rozporządzenia z dnia 17 lipca. br. zmianie uległ również wzór pieczęci lekarza. Powyższe zmiany mogą mieć duże znaczenie zwłaszcza dla osób odpowiedzialnych za weryfikację uprawnień kierowców -gdyż z dniem uchylenie wcześniejszego rozporządzenia, wzory tamże zawarte przestały być obowiązujące.

Autor:
Kamil Kiwior
Prawnik

Powrót do listy aktualności

Facebook