Jak prezentują się aktualne obostrzenia oraz regulacje związane z przekraczaniem granicy z Wielką Brytanią, oraz Irlandią w przypadku osób będących przewoźnikami? Kierowcy zawodowi udający się do tych krajów powinni na bieżąco monitorować wprowadzane zmiany.

WIELKA BRYTANIA

Od 15 lutego 2021 roku wszystkie osoby przybywające do Anglii drogą morską, lotniczą lub pociągiem są zobowiązane przedstawić negatywny wynik testu na koronawirusa, wykonany do 72h przed planowanym terminem przyjazdu. Co więcej, muszą one wykonać ponowne testy, odpowiednio w drugim i ósmym dniu po przyjeździe (testy zamawia się na internetowym brytyjskim portalu rządowym przed przyjazdem do kraju).

Wymagania te nie dotyczą jednak m.in. kierowców ciężarówek przewożących towary, a także załóg promów, pociągów, czy samolotów. Kierowcy zawodowi są również zwolnieni z obowiązku 10-dniowej kwarantanny. Więcej informacji  znajduje się na stronie: https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-travel-corridors. Zwolnienie z obowiązku izolacji oraz wykonywania ponownych tekstów ma miejsce tylko wtedy, gdy w ciągu ostatnich 10 dni przewoźnik nie przebywał w jednym z państw z czerwonej listy.

Uwaga: od 6 kwietnia 2021 roku kierowcy ciężarówek, jeśli przebywają w Anglii więcej niż 2 dni są zobowiązani do wykonania testu LFD w 2, 5 i 8 dniu po przyjeździe. Jeśli podróżują codzienne, test ten musi być wykonywany przynajmniej raz na 3 dni.

Więcej informacji: https://www.gov.uk/find-covid-19-lateral-flow-test-site.

Kierowcy ciężarówek muszą dokonać rejestracji online i przy przekraczaniu granicy posiadać dokument, potwierdzający wykonywanie przez nich obowiązków służbowych (np. pismo pracodawcy, list przewozowy). Konieczne jest także wypełnienie Formularza Lokacyjnego, najwcześniej na 48h przed planowanym przyjazdem. Jest on dostępny tutaj: https://www.gov.uk/provide-journey-contact-details-before-travel-uk.
Podczas pobytu w Anglii kierowcy powinni pozostawać w izolacji. Mogą opuścić swoją kabinę z ważnych powodów takich jak:

• Jedzenie
• Szukanie pomocy medycznej i doraźnej
• Korzystanie z urządzeń do mycia
• Upewnienie się, że pojazd i ładunek są zdatne do ruchu drogowego

Jeśli w kabinie nie ma miejsc do spania, kierowca może zatrzymać się w hotelu lub pensjonacie.

IRLANDIA

Pracownicy transportu międzynarodowego (przewoźnicy, kierowcy ciężarówek, członkowie załóg statków morskich i powietrznych) w trakcie wykonywania obowiązków służbowych są zwolnieni z obowiązku przedstawiania negatywnego wyniku testu na COVID-19 oraz odbycia kwarantanny.
Poniżej umieszczamy adres do strony zawierającej listę punktów wykonywania testów dla kierowców ciężarówek na terenie Irlandii: https://www.gov.pl/web/irlandia/punkty-wykonywania-testow-na-covid-19-dla-kierowcow-ciezarowek.

Źródło:
https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-travellers-exempt-from-uk-border-rules/coronavirus-covid-19-travellers-exempt-from-uk-border-rules#drivers-of-goods-vehicles (stan 06.04.2021)
https://www.gov.pl/web/dyplomacja/wielka-brytania (stan 06.04.2021)
https://www.gov.pl/web/wielkabrytania/koronawirus-w-wielkiej-brytanii--zalecenia-dla-mieszkancow-oraz-podrozujacych2 (stan 06.04.2021)
https://www.gov.pl/web/dyplomacja/irlandia (stan 06.04.2021)

Powrót do listy aktualności

Facebook