W wielkiej Brytanii obowiązują bardzo dotkliwe kary łącznie z karami finansowymi, naliczeniem punktów karnych łącznie z pozbawieniem wolności w najpoważniejszych przypadkach w przypadku naruszeń związanych z prawem o ruchu drogowym. Najważniejsze rzeczy, o których powinien wiedzieć każdy kierowca poruszający się po drogach publicznych w Wielkiej Brytanii:

 • Kierowca lub motocyklista, który zgromadzi 12 lub więcej punktów karnych w ciągu 3 lat, może zostać zdyskwalifikowany, na okres minimum 6 miesięcy lub dłużej, jeśli kierowca lub motocyklista został wcześniej zdyskwalifikowany. „Dyskwalifikacja” zgodnie z przepisami obowiązującymi w Wielkiej Brytanii jest bardzo podobna do polskiej instytucji środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów, za którego naruszenie grozi odpowiedzialność karna.
 • za każde przestępstwo, za które mogą być orzeczone punkty karne, sąd brytyjski ma uznaniowe uprawnienie do nakazania zdyskwalifikowania posiadacza prawa jazdy. Może to dotyczyć dowolnego okresu, jaki sąd uzna za stosowny, ale zwykle będzie to trwało od tygodnia do kilku miesięcy.
 • w przypadku poważnych przestępstw, takich jak niebezpieczne prowadzenie pojazdu i prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu, sąd ma obowiązek nakazania dyskwalifikacji. Minimalny okres wynosi 12 miesięcy, ale w przypadku powtarzających się przestępców lub gdy poziom alkoholu jest wysoki, może on być dłuższy. Na przykład drugie wykroczenie z powodu jazdy po użyciu alkoholu w ciągu 10 lat może spowodować dyskwalifikację na minimum 3 lata.

Prawo o ruchu drogowym Wielkiej Brytanii przewiduje kary za następujące wykroczenia w ruchu drogowym:

 • nieumyślne spowodowanie śmierci poprzez niebezpieczną jazdę – maksymalna kara to 14 lat pozbawienia wolności, nieograniczona grzywna, obowiązkowa dyskwalifikacja na okres minimum 2 lat, od 3 do 11 punktów karnych (jeśli nie orzeczono dyskwalifikacji);
 • niebezpieczna jazda – maksymalna kara to 2 lata pozbawienia wolności, nieograniczona grzywna, obowiązkowa dyskwalifikacja na okres minimum 2 lat, od 3 do 11 punktów karnych (jeśli nie orzeczono dyskwalifikacji);
 • spowodowanie śmierci przez kierującego pod wpływem alkoholu lub narkotyków – maksymalna kara to 14 lat pozbawienia wolności, nieograniczona grzywna, obowiązkowa dyskwalifikacja na okres minimum 2 lat, od 3 do 11 punktów karnych (jeśli nie orzeczono dyskwalifikacji);
 • nieostrożna lub nieuprzejma jazda – nieograniczona grzywna, względna dyskwalifikacja , od 3 do 9 punktów karnych
 • jazda po spożyciu alkoholu lub narkotyków albo odmowa poddania się testowi na obecność spożycia tychże substancji, do 6 miesięcy pozbawienia wolności, nielimitowana grzywna, obligatoryjna dyskwalifikacja, 3 do 11 punktów karnych (jeśli nie orzeczono dyskwalifikacji);
 • niezatrzymanie się do wypadku albo niezgłoszenie wypadku – do 6 miesięcy pozbawienia wolności, nielimitowana grzywna, możliwa dyskwalifikacja, 5 do 10 punktów karnych (jeśli nie orzeczono dyskwalifikacji);
 • jazda podczas dyskwalifikacji – do 6 miesięcy pozbawienia wolności, nielimitowana grzywna, możliwa dyskwalifikacja, 6 punktów karnych (jeśli nie orzeczono dyskwalifikacji);
 • jazda po cofnięciu prawa jazdy z przyczyn medycznych – do 6 miesięcy pozbawienia wolności, nielimitowana grzywna, możliwa dyskwalifikacja, od 3 do 6 punktów karnych (jeśli nie orzeczono dyskwalifikacji);
 • jazda bez ubezpieczenia – nielimitowana grzywna, możliwa dyskwalifikacja, od 6 do 8 punktów karnych (jeśli nie orzeczono dyskwalifikacji);
 • jazda pojazdem niesprawnym technicznie – obowiązkowa dyskwalifikacja w przypadku popełnienia przestępstwa w ciągu 3 lat od uprzedniego skazania za podobne przestępstwo na okres minimum 6 miesięcy, 3 punkty karne
 • brak prawidłowej kontroli nad pojazdem lub pełnej widoczności drogi oraz ruchu – możliwa dyskwalifikacja, do 1.000 funtów angielskich grzywny, 3 punkty karne;
 • korzystanie z telefonu komórkowego podczas jazdy – do 1,000 funtów brytyjskich grzywny, możliwa dyskwalifikacja, 6 punktów karnych
 • jazda niezgodnie z licencją – do 1,000 funtów angielskich grzywny, możliwa dyskwalifikacja, od 3 do 6 punktów karnych
 • przekroczenie prędkości – do 1,000 funtów brytyjskich grzywny (do 2.500 funtów brytyjskich w przypadku przekroczenia prędkości na autostradzie), możliwa dyskwalifikacja, od 3 do 6 punktów karnych;
 • wykroczenia związane z sygnalizacją świetlną – grzywna do 1.000 funtów, możliwa dyskwalifikacja, 3 punkty karne
 • brak certyfikatu MOT – do 1.000 funtów brytyjskich grzywny;
 • brak zapiętego pasa bezpieczeństwa – do 500 funtów brytyjskich grzywny;
 • niebezpieczna jazda na rowerze – do 2.500 funtów brytyjskich grzywny;
 • nieuważna jazda na rowerze – do 1.000 funtów brytyjskich grzywny;
 • jazda na rowerze po chodniku – do 500 funtów brytyjskich grzywny;
 • brak możliwości zidentyfikowania kierowcy bądź pojazdu – do 1.000 funtów brytyjskich grzywny, możliwa dyskwalifikacja

Postępowanie mandatowe w Wielkiej Brytanii jest zależne od sposobu wykrycia naruszenia. Dla przykładu przekroczenie prędkości może zostać stwierdzone zarówno bezpośrednio przez Policję. W tym drugim przypadku powiadomienie o przekroczeniu prędkości zostaje wysłane pocztą do zarejestrowanego właściciela w terminie 14 dni, a formularz należy odesłać w terminie 28 dni. Brytyjska Policja może wystawić mandat lub skierować sprawę do Sądu.

W przypadku dokonania nieznacznego przekroczenia prędkości w Wielkiej Brytanii istnieje możliwość skierowania kierowcy na odbycie kursu reedukacyjnego – National Speed Awareness Course. Aby móc skorzystać z kursu reedukacyjnego przekroczenie w strefie 30 mil na godzinę musi zawierać się w przedziale 35 – 42 mil na godzinę, natomiast na autostradach przekroczenie prędkości powinno wahać się w granicach 79 – 86 mil na godzinę. Kurs można odbyć raz na 3 lata. Formuła kursu reedukacyjnego polega na jednodniowych warsztatach z teorii przeisów tak aby pomóc rozpoznawać limity prędkości, przyczyny przekraczania prędkości. Ukończenie kursu jest równoznaczne z brakiem konieczności zapłaty mandatu oraz naliczenia punktów karnych.

Artykuł został sporządzony w części dzięki pomocy i uprzejmości twórców bloga „porady-uk.blogspot.com”

materiały źródłowe:
– http://www.ttc-uk.com/police-referred-courses/national-speed-awareness-course/;
– https://www.gov.uk/browse/driving/highway-code-road-safety;
– http://porady-uk.blogspot.com/2016/09/wykroczenia-drogowe-i-system-punktow-w.html.

 

Autor: Adwokat Bartłomiej Kasprzyk, Kancelaria Transportowa LEGALTRANS Sp. z o.o.

 

Powrót do listy aktualności

Facebook