Legaltrans - Kancelaria Transportowa

Chcesz dowiedzieć się jak przebiega proces windykacji, która polega na dochodzeniu swoich roszczeń? Więcej dowiesz się w tym artykule!

Rozpoczęcie procesu windykacji jest konieczne zawsze wtedy, gdy mimo zachowania staranności przy wyborze kontrahenta, ten uchyla się od spełnienia swojego świadczenia. Dochodzenie roszczeń transportowych z reguły odbywa się w podobny sposób, zgodnie z ustalonym schematem.

Krok pierwszy, niezwykle ważny, stanowi podjęcie decyzji o rozpoczęciu działań windykacyjnych. Krok drugi to miękka windykacja należności w transporcie (polubowna). Gdy nie przyniesie ona pożądanych rezultatów, kierujemy sprawę na drogę sądową, tym samym rozpoczynając windykację twardą.

Dlaczego nie warto zwlekać z podjęciem decyzji o windykacji?

Mogłoby się zdawać, że podjęcie decyzji o windykacji to etap, któremu nie warto poświęcać większej uwagi. Z naszego doświadczenia wynika jednak, że wiele firm transportowych decyduje się na windykację zbyt późno.

A każda niepotrzebna zwłoka gra tutaj niestety na Państwa niekorzyść. Dlaczego? Przede wszystkim z tego względu, że odkładanie w czasie podjęcia konkretnych, stanowczych działań może dodatkowo spotęgować opieszałość dłużnika.

Dłużnik z problemami finansowymi – ryzyko dochodzenia roszczeń

Zachodzi także ryzyko, że w przypadku dłużnika mającego problemy finansowe, zbyt późne dochodzenie roszczeń będzie skutkować tym, że nie zdoła on zaspokoić swoich wszystkich wierzycieli. Im szybciej zatem wykonamy odpowiednie kroki, tym też większa szansa na pomyślne zakończenie sprawy.

Kolejny problem to upływ terminu przedawnienia roszczeń transportowych. Każda nieterminowa płatność nie pozostaje również bez wpływu na sytuację Państwa przedsiębiorstwa. Gdyby problem ze spełnieniem świadczenia pojawił się ponownie, tym razem podczas współpracy z innym kontrahentem, może skutkować to utratą płynności finansowej firmy.

Windykacja miękka, czyli postępowanie polubowne

Proces windykacji zawsze rozpoczynają działania polubowne pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem. Wierzyciel z początku może działać samodzielnie, jednakże zdecydowana większość przedsiębiorców już na tym etapie preferuje skorzystać ze wsparcia profesjonalistów.

Przekazanie windykacji polubownej w ręce naszej kancelarii lub firmy windykacyjnej gwarantuje skuteczność i szybkość w dochodzeniu należnych roszczeń.

Cel windykacji polubownej – uzyskanie zaległego świadczenia od dłużnika

Celem windykacji polubownej jest uzyskanie należnego, zaległego świadczenia od dłużnika bez potrzeby kierowania sprawy na drogę sądową. Na tym etapie windykator pisemnie lub telefonicznie próbuje zachęcić dłużnika do współpracy poprzez środki takie jak wezwanie do zapłaty lub zgłoszenia jego firmy do rejestru dłużników, do czego ma prawo.

Nie wolno zapominać, że działania podejmowane w ramach windykacji miękkiej nie powinny charakteryzować się zbyt dużą częstotliwością, natarczywością, czy przejawiać form agresji, co może zostać potraktowane jako przekroczenie uprawnień windykatora.

Poza regularnymi monitami jednym ze środków windykacji polubownej jest także osobiste spotkanie stron, tak zwana windykacja terenowa.

Windykacja twarda, czyli postępowanie sądowe

Nie w każdym przypadku windykacja polubowna przynosi zamierzone skutki. Jeśli mimo podejmowanych prób nie udało się skłonić dłużnika do współpracy, konieczne staje się skierowanie takiej sprawy na drogę sądową, rozpoczynając tym samym windykację twardą

O ile działania polubowne mogą być prowadzone przez wierzyciela na własną rękę, o tyle sądowe dochodzenie roszczeń zawsze wymaga już wsparcia zaufanej kancelarii, która przejmie na siebie wszystkie obowiązki.

Zadania windykacji w postępowaniu sądowym

Do naszych zadań w ramach windykacji sądowej należy przede wszystkim:

  • skompletowanie wszystkich dokumentów potrzebnych do przygotowania pozwu, 
  • sporządzenie pozwu i wniesienie go do odpowiedniego sądu,
  • reprezentacja strony przed sądem w trakcie toczącego się postępowania.

W sądowym postępowaniu windykacyjnym wydaje się wyrok lub nakaz zapłaty, po którego uprawomocnieniu się składamy wniosek do sądu o nadanie klauzuli wykonalności. Dopiero uzyskanie tytułu wykonawczego uprawnia stronę do udania się do komornika. 

Warto pamiętać, że na każdym etapie windykacji twardej istnieje możliwość porozumienia się stron oraz zawarcia ugody.

Windykacja komornicza w związku z prowadzoną egzekucją

Kolejnym etapem w windykowaniu należności transportowych jest egzekucja należności, która rozpoczyna się po złożeniu wniosku o wszczęcie egzekucji do wybranego komornika. Jeśli egzekucja pozwala na odzyskanie całego wymaganego roszczenia, postępowanie egzekucyjne kończy się.

Może jednak zdarzyć się, że wyegzekwowanie pełnej należności nie będzie możliwe. Wtedy też postępowanie egzekucyjne zostaje umorzone ze względu na bezskuteczność egzekucji.

Windykacja należności transportowych z kancelarią LEGALTRANS

Jeżeli natrafili Państwo na nierzetelnego kontrahenta, który uchyla się od spełnienia wynikającego z zawartej umowy świadczenia, zachęcamy do jak najszybszego skontaktowania się z naszą kancelarią LEGALTRANS.

Windykacja należności transportowych to jedna z podstawowych usług, którą świadczymy na rzecz naszych klientów. Doskonale znamy i rozumiemy specyfikę tej branży, a także biegle odnajdujemy się we wszystkich przepisach.

Dzięki temu zawsze działamy szybko i skutecznie, dbając o ochronę interesów naszych klientów. Zapewniamy wsparcie zarówno na etapie czynności polubownych, jak i po skierowaniu sprawy na drogę sądową i do komornika, przejmując na siebie wszystkie obowiązki i odpowiedzialność przed organami.

Jeżeli nie chcą Państwo utracić płynności finansowej, pomoc kancelarii prawnej w dochodzeniu należnych roszczeń będzie w tym przypadku niezbędna. Zapraszamy do kontaktu!

Powrót do listy aktualności

Facebook