Premier Włoch 8 marca podpisał dekret w sprawie zwalczania i powstrzymania rozprzestrzeniania  się wirusa COVID – 19 ( Koronawirusa)  w regionie Lombardii oraz w prowincjach Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro i Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padwa, Treviso, dzień później obowiązywanie dekretu zostało rozszerzone na całe terytorium Włoch.

Zgodnie z dekretem wszystkie wydarzenia kulturalne, sportowe, religijne i cywilne zostają odwołane lub zawieszone, atrakcje turystyczne takiej jak muzea, wyciągi narciarskie zostają zamknięte. Zgodnie z brzmieniem paragrafu 1  ustępu 1 litery a Dekretu, należy unikać przemieszczania się  wewnątrz Włoch z wyjątkiem podróży motywowanych przez uzasadnione potrzeby pracy, sytuacje wyższej konieczności lub względami zdrowotnymi. Dozwolony jest powrót do miejsce zamieszkania.

Art. 1 .1. a evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonche’ all’interno dei medesimi territori, salvo che per  gli  spostamenti  motivati  da comprovate esigenze lavorative  o  situazioni  di  necessita’  ovvero spostamenti per motivi di salute. E’ consentito il rientro presso  il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Na całym terytorium Włoch działalność administracji publicznej  prowadzona jest regularnie, wszystkie urzędy powinny być otwarte.

Na dzień sporządzenia niniejszego artykuł nie został wprowadzony zakaz poruszania się samochodów ciężarowych na terenie Włoch. Zgodnie z obwieszczeniem Ministerstwa Infrastruktury i Transportu Włoch (Ministerodelle Infrastrutture e dei Trasporti), aktualnym na dzień 11.03.2020 roku, nie wprowadzono żadnych ograniczeń w załadunkach, rozładunkach lub przewozach kabotażowych towarów powinny się one odbywać bez przeszkód. Kurierzy również mogą przemieszczać się bez przeszkód. Dotyczy to wszystkie towary (nie tylko towarów podstawowej potrzeby). Realizacja usług transportowych jest uważana za uzasadnioną potrzebę pracy pracownicy kierujący środkami transportu, mogą się przemieszczać. Kierowca powinien dysponować oświadczeniem o celu transportu trasie oraz o posiadaniu świadomości o zagrożeniu oraz podjętych środkach prewencyjnych przez rząd Włoski.

Planowaniu transportu wymaga wzięcia pod uwagę możliwość wprowadzenia przez kraje sąsiadujące z Włochami (Francja, Szwajcaria, Austria, Słowenia) ograniczeń wjazdowych, na przykład  granica włosko-austriacka jest nadal otwarta na przepływ osób i towarów jednak ruch pociągów z Włoch do Austrii został tymczasowo zawieszony po południu 10 marca 2020 r.

Zalecamy zachowanie ostrożności podczas realizacji transportu uwzględniającego wjazd do Włoch, w szczególności istotne może okazać się posiadanie umowy/zlecenia transportowego, uwzględniającego zagrożenia przez określenie odpowiedniej stawki lub kwoty dodatkowego wynagrodzenia dla przewoźnika w razie aktualnie nieprzewidywalnych utrudnień w przemieszczaniu się po terytorium Włoch lub z opuszczeniem kraju.

Kancelaria Transportowa Legaltrans

Powrót do listy aktualności

Facebook