Legaltrans - Kancelaria Transportowa

Jakie regulacje obowiązują obecnie względem przewoźników, którzy w najbliższym czasie planują przekraczać granicę z Włochami lub Hiszpanią? Przedstawiamy poniżej najważniejsze spośród nich.

WŁOCHY

We Włoszech przedłużono stan wyjątkowy. Trwa on do 30.04.2021.

Uwaga: Włochy są obecnie podzielone na cztery strefy: białą, żółtą, pomarańczową oraz czerwoną, dlatego też przed przyjazdem do kraju należy zawsze zapoznać się z obostrzeniami regionalnymi i lokalnymi.

Obowiązek wykonania testów, wypełnienia formularza oraz odbycia kwarantanny jest uzależniony od kategorii państwa, z którego przybywamy (kategorie A-E, Polska znajduje się obecnie w kategorii C).


Osoby przybywające do Włoch z udowodnionych przyczyn m.in. zawodowych nie muszą odbywać kwarantanny ani przedstawiać testu na koronawirusa, pod warunkiem, że ich pobyt w tym kraju będzie nie dłuższy niż 120h.

Kierowcy są zobowiązani do posiadania uzupełnionego oświadczenia: https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2021/01/modulo_rientro_sintetico_08_gennaio_eng.pdf. Druk ten należy przechowywać w pojeździe. Powinni oni także zgłosić swój wjazd do kraju do przychodni lokalnej, właściwej dla miejsca pobytu. Można zrobić to telefonicznie lub drogą e-mailową.

Od 22:00 do 5:00 na terenie całych Włoch obowiązuje godzina policyjna. W tym czasie przemieszczanie się jest dozwolone jedynie w uzasadnionych przypadkach:

• związanych z wykonywaną pracą
• w sytuacji wyższej konieczności
• przy powrocie do miejsca zamieszkania/pobytu
• przy nagłych zdarzeniach

Wymagane jest także posiadanie uzupełnionego i podpisanego oświadczenia: https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2020-10/modello_autodichiarazione_editabile_ottobre_2020.pdf
W przypadku transportu osób obowiązują następujące ograniczenia:

• Maksymalne wypełnienie pojazdu wynosi 50%
• W jednym rzędzie nie może być więcej niż 2 pasażerów (w przypadku pojazdów przewożących 6 lub więcej osób)
• Maseczki są obowiązkowe, a kierowca musi posiadać odpowiednie środki ochronne. Miejsce obok niego nie może być zajęte.

Ograniczeń tych nie stosuje się w odniesieniu do małżonków, osób mieszkających razem lub utrzymujących stałe relacje.

HISZPANIA

Na terenie Królestwa Hiszpanii do 9 maja 2021 obowiązuje stan alarmowy.
W Hiszpanii pomiędzy godziną 23:00 a 6:00 obowiązują ograniczenia w przemieszczaniu się.

Wyjątki dotyczą:

• Wizyty lekarskiej
• Wykonywania obowiązków służbowych, zawodowych, biznesowych
• Zakupu lekarstw, środków sanitarnych
• Opieki nad osobami starszymi lub małoletnimi
• Stanu wyższej konieczności, nagłych przypadków
• Powrotu do miejsca stałego pobytu/zamieszkania

Zgodnie z uaktualnioną listą z dnia 29.03.2021 obowiązującą do 11.04.2021 Polska uznawana jest za kraj ryzyka, dlatego też osoby przybywające do Hiszpanii są zobowiązane przedstawić negatywny wynik testu na COVID-19, wykonany w czasie 72h przed przyjazdem. Testy uznawane w tym kraju to: PCR (RT-PCR), TMA, RT-LAMP. Zgodnie z informacjami znajdującymi się na stronie https://www.gov.pl/web/dyplomacja/hiszpania są z nich zwolnione dzieci do 6 r.ż. oraz osoby w tranzycie.


Na obecną chwilę nie ma podanych informacji odnoszących się do konieczności posiadania odpowiednich zaświadczeń lub formularzy w przypadku osób wykonujących transport międzynarodowy.

Źródło:
https://www.gov.pl/web/wlochy/sytuacja-epidemiologiczna-w-polnocnych-wloszech-w-zwiazku-z-koronawirusem-covid-19 (stan 02.04.2021)
https://www.gov.pl/web/dyplomacja/hiszpania (stan 02.04.2021)

Powrót do listy aktualności

Facebook