Od 1 października 2021 roku we Francji obowiązuje nowa płaca minimalna (SMIC). Wzrosła ona z 10,25 euro do 10,48 euro. Takie podwyżki są z reguły wprowadzane wraz z początkiem nowego roku kalendarzowego. Dlaczego w takim razie we Francji zdecydowano się na nią w ostatnim kwartale roku?

Podwyżka minimalnego wynagrodzenia godzinowego we Francji nastąpiła na podstawie Dekretu Ministra ds. zatrudnienia z dnia 27 września 2021 r. w sprawie podwyższenia płacy minimalnej. Za konieczność podniesienia płacy minimalnej jeszcze w br. odpowiada w tym przypadku wzrost inflacji o ponad 2%. Obowiązek ten wynika wprost z francuskiego kodeksu pracy, art. L3231-5.

Wyższa płaca minimalna we Francji

Wyższe godzinowe wynagrodzenie minimalne, wynoszące obecnie 10,48 euro przysługuje m.in. francuskim pracownikom sektora prywatnego, a ponadto kierowcom w transporcie międzynarodowym, którzy wykonują go na terytorium tego kraju.

Należy zatem pamiętać, aby we wszystkich zgłoszeniach SIPSI, które zostały wystawione od 1 października br. uwzględniać już nową stawkę – 10,48 euro, a nie 10,25 euro. Od tego miesiąca wynagrodzenie w tej wysokości stosuje się także przy rozliczeniach płacy minimalnej względem pracowników oddelegowanych do pracy we Francji.

Płaca minimalna w sektorze transportu drogowego towarów we Francji

Stawka godzinowa w wysokości 10,48 euro przysługuje kierowcom pojazdów o:

  • DMC do 3,5 tony (współczynnik 118M),
  • DMC od 3,5t tony do 11 ton (współczynnik 120M),
  • DMC od 11 ton do 19 ton (współczynnik 128M),
  • DMC przekraczającej 19 ton (współczynnik 138M)

Stawka godzinowa w wysokości 10,49 euro przysługuje natomiast wysoce wykwalifikowanym kierowcom pojazdów ciężarowych (współczynnik 150M).

Wzrost wyżej wskazanej stawki o kolejno +2%, +4%, +6% i +8% powinien nastąpić odpowiednio po upływie 2, 5, 10 oraz 15 lat od zatrudnienia kierowcy.

Wzrost stawki wynagrodzenia kierowcy następuje również po przekroczeniu maksymalnej liczby godzin pracy w danym tygodniu. Dla kierowców długodystansowych wynosi ona 35 godzin, a dla kierowców krótkodystansowych 39 godzin. Taka praca liczona jest jak praca w godzinach nadliczbowych.

Zwiększenie minimalnej stawki godzinowej we Francji ma ponadto miejsce podczas pracy kierowcy w porze nocnej.Jeśli  mają Państwo dodatkowe pytania dotyczące sposobu rozliczania kierowców, zapraszamy do kontaktu ze specjalistami z Kancelarii Transportowej LEGALTRANS.

Powrót do listy aktualności

Facebook