Zgodnie z przyjętą w dniu 31 marca 2017 r. przez Bundesrat zmianą w ustawie o kierujących pojazdami, w Niemczech od 25 maja 2017 roku odbiór przez kierowców regularnego, 45-godzinnego tygodniowego odpoczynku w kabinie będzie całkowicie zakazany. Przewidziane są również kary pieniężne za niedostosowanie się do nowo obowiązujących zasad zarówno dla kierowców jak i przedsiębiorców. Mandaty będą wynosić do 60 euro dla kierowcy, natomiast przedsiębiorca może zostać ukarany mandatem do 180 euro za każdą godzinę odpoczynku w kabinie bądź innym nieprzystosowanym do tego miejscu.

Powyższe zmiany zmuszają przewoźników do organizowania przewozów w taki sposób, aby zapewnić swoim kierowcom możliwość odebrania takiego odpoczynku w innym miejscu niż ciężarówka. Należy zaznaczyć, iż zmiany nie dotyczą skróconych tygodniowych odpoczynków, a także dziennych odpoczynków – takie odbywać się mogę na dotychczasowych zasadach, czyli zgodnie z art. 8 ust. 8 rozporządzenia PE i Rady 561/2006 w sprawach harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego.

 

Autor: Żaneta Wójcik, specjalista Kancelaria Transportowa LEGALTRANS

 

Powrót do listy aktualności

Facebook