20.03.2020 roku w Polsce został odwołany stan zagrożenia epidemiologicznego, wprowadzono stan epidemii. Rozporządzenie z dnia 13.03.2020 roku i tam zawarte zasady przekraczania granic i odbywania kwarantanny przestały obowiązywać.
Zgodnie z paragrafem 2 ustępem 6 punktem 3 i 4 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, kierowcy zawodowi wykonujący przewóz drogowy są wyłączeni z obowiązku odbycia kwarantanny, ponadto wprowadzono zmianę w postaci zwolnienia z obowiązku obycia kwarantanny również kierowców przekraczających granicę innymi środkami transportu niż pojazd, którym jest wykonywany transport drogowy.
Rozporządzenie precyzuje że przy przekroczeniu granicy w inny sposób niż pojazdem ciężarowym zwolnienie z obowiązku odbycia kwarantanny następuje jeśli jest ono umotywowane obowiązkiem odbiory tygodniowego odpoczynku, po odebraniu za granicą odpoczynku albo ze względu na przerwę w pracy, o której mowa w art. 31 ustęp 1 ustawy o czasie pracy kierowcy czyli :
1) kierowca przebywał na zwolnieniu lekarskim od pracy z powodu choroby;
2) kierowca przebywał na urlopie wypoczynkowym;
3) kierowca miał czas wolny od pracy;
4) kierowca prowadził pojazd wyłączony z zakresu stosowania rozporządzenia (WE) nr 561/2006 lub Umowy AETR;
5) kierowca wykonywał inną pracę niż prowadzenie pojazdu;

Powrót do listy aktualności

Facebook