W dniu 22 lutego 2022. w życie weszło rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 stycznia 2022 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi. Nowelizacja rozszerzyła system SENT na dwie nowe grupy towarów – rozpuszczalniki i rozcieńczalniki oraz odpady. Zmiany te mają na celu walkę z szarą strefą oraz uszczelnienie rynku.

SENT – System Elektronicznego Nadzoru Transportu

System Elektronicznego Nadzoru Transportu, w skrócie określany jako SENT to system, w którym rejestrowane są towary wrażliwe, takie jak alkohol, paliwa opałowe, tytoń, określone środki lecznicze. Pozwala on zachować ścisłą kontrolę nad tymi grupami produktów, a także monitorować je w trakcie transportu, co zapobiega nieprawidłowościom i nadużyciom.

Podstawą obowiązywania systemu SENT jest ustawa z dnia 9 marca 2017 roku o systemie drogowego i kolejowego monitorowania przewozu towarów oraz obrotu paliwami.

System SENT działa na platformie PUESC, a dostęp do niego odbywa się za pośrednictwem usługi e-Przewóz. Obowiązek dokonywania zgłoszeń spoczywa na osobach wysyłających, odbierających i przewożących towary wrażliwe, a także występujących w obrocie paliwem opałowym.

W trakcie trwania całej trasy przewozu towarów objętych zgłoszeniem przewoźnik jest zobowiązany zapewnić przekazywanie aktualnych danych geolokalizacyjnych środka transportu objętego tym zgłoszeniem.

System SENT dla rozpuszczalników, rozcieńczalników i odpadów – jakie zmiany?

Zgodnie z przepisami obowiązującymi od dnia 22 lutego 2022 roku, do listy produktów, które podlegają zgłoszeniu w systemie SENT, zostały dodatkowo dodane takie produkty, jak:

Rozpuszczalniki i rozcieńczalniki o kodzie CN 3814

Rozpuszczalniki te muszą zawierać więcej niż 70% masy olejów ropy naftowej, innych niż towary objęte tą pozycją zawierające alkohol etylowy, jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tą pozycją przekracza 500 kg lub jej objętość przekracza 500 litrów (§1 pkt 6 rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi).

Obowiązek rejestracji nie dotyczy natomiast przewozu towarów objętych procedurami celnymi i powrotnym wywozem, a ponadto towarów znajdujących się w opakowaniach jednostkowych, których objętość nie przekracza 11 litrów.

Odpady inne niż wyszczególnione w ustawie o SENT

Do systemu SENT od lutego wprowadzane są także odpady w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach, które podlegają przepisom rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 roku w sprawie przemieszczania odpadów, bez względu na ich ilość w przesyłce (§1 pkt 7 rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2020 roku w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi).

Są to odpady przewożone do Polski lub w tranzycie – pomiędzy dwoma państwami UE, przez Polskę. Co ważne, obowiązek dokonywania zgłoszeń w SENT dotyczy także odpadów z zielonej listy, czyli tych, których przywóz nie jest objęty obowiązkiem posiadania zezwolenia Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

Wyłączeniu podlegają jedynie przewozy odpadów wskazane w treści art. 3 ust. 2 rozporządzenia nr 1013/2006, gdy ich ilość w przesyłce mieści się maksymalnie w 20 kg.

Sam sposób dokonywania zgłoszeń w SENT oraz dostęp do formularzy pozostają natomiast bez zmian.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat zmian w systemie SENT lub szukasz odpowiedzi na nurtujące Cię pytania z zakresu prawa transportowego, skontaktuj się z Kancelarią Transportową Legaltrans. Zapraszamy.

Powrót do listy aktualności

Facebook