Legaltrans - Kancelaria Transportowa

Od 1 października br. w Niemczech zaczną obowiązywać nowe przepisy dotyczące pojazdów napędzanych gazem ziemnym. Czego dotyczą zmiany oraz kto powinien się na nie przygotować?

Przypomnijmy, że od 1 stycznia 2019 r. pojazdy napędzane gazem ziemnym są zwolnione w Niemczech z opłat drogowych. Zwolnienie dotyczy jedynie tych samochodów, w których udział gazu ziemnego jest większy niż innych paliw. Wyjątek ten obowiązuje do 31 grudnia 2023 r.

Zwolnienie z opłat dla samochodów napędzanych gazem ziemnym – obecne zasady

Już za niecały miesiąc zaczną obowiązywać nowe przepisy odnoszące się do zwolnienia określonych pojazdów z opłat drogowych w Niemczech.

Jeszcze do 30 września br. ze zwolnienia z opłat drogowych mogą korzystać pojazdy, które zostały zmodernizowane lub posiadają dodatkowo dodany co najmniej jeden pojemnik na gaz ziemny o pojemności minimalnej:

  • Co najmniej 300 litrów lub 50 kg – CNG,
  • Co najmniej 300 litrów lub 115 kg – LNG,
  • Co najmniej 300 litrów – NG.

Są nim ponadto objęte samochody napędzane gazem ziemnym, niespełniające normy emisji spalin Euro VI. Takie pojazdy, w których zużycie gazu ziemnego przy normalnym użytkowaniu jest jednocześnie wyższe niż innych paliw, jeszcze do końca miesiąca pozostają zarejestrowane na liście pojazdów zwolnionych. Przewaga ta musi zostać w razie kontroli udowodniona odpowiednimi dokumentami.

Zwolnienie dotyczy pojazdów napędzanych gazem: CNG, NG, LNG. Nie odnosi się natomiast do gazu LPG. Wraz z początkiem października te pojazdy zostaną automatycznie skreślone z listy aut zwolnionych z opłat.

Zwolnienie z opłat dla samochodów napędzanych gazem ziemnym – zmiany od 01.10.2021r.

Od 1 października 2021 r. na właścicieli pojazdów napędzanych gazem ziemnym, którzy chcą korzystać ze zwolnienia, zostaną nałożone nowe wymagania.

Zwolnieniu będą podlegać:

  • Tylko samochody, które fabrycznie, tj. od samego początku zostały przystosowane do napędu gazem ziemnym NG, LNG, CNG,
  • Posiadają silnik dwupaliwowy LNG/Diesel,
  • Posiadają homologację.

Dodatkowo muszą one spełnić klasę emisji spalin Euro VI oraz zostać skonfigurowane przez producenta jako nowe pojazdy, w których gaz ziemny jest napędem dominującym, przed pierwszym dopuszczeniem zgodnie z przepisami ruchu drogowego.

Jeśli pojazd spełni powyższe wymagania, zostanie wpisany na listę pojazdów, które nie podlegają opłacie. Jest to tzw. biała lista w Toll Collect. Rejestracji można dokonać najpóźniej do 31 grudnia 2023 r.   

Masz pytania? Chcesz się dowiedzieć więcej? Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią Transportową LEGALTRANS.

Powrót do listy aktualności

Facebook