Kontakt

Kancelaria Transportowa
LEGALTRANS Sp. z o.o.

ul. Batalionu Barbara 13
33-101 Tarnów

NIP 678-314-06-76 REGON 122224943

KRS 0000395357 ; Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieście w Krakowie,
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kontakt

Facebook