Audyty transportowe

Kancelaria Transportowa LEGALTRANS w oparciu o swoje doświadczenie, wypracowała kilka kategorii audytów, związanych z różnymi obszarami prawa w przedsiębiorstwie transportowym. Rozróżniamy następujące kategorie audytów – z możliwością dowolnego łączenia poszczególnych modułów:

1. Audyt dokumentacji przedsiębiorstwa

2. Audyt dokumentacji kierowców 

3. Audyt ewidencji czasu pracy

4. Audyt środków trwałych

5. Audyt  pośrednictwa w przewozie rzeczy

6. Audyt ,,Due Diligence”

7. Audyt optymalizacji podatkowej

8. Audyt poziomu zabezpieczeń od potencjalnych roszczeń pracowniczych (kierowców)

9. Audyt kompetencji stanowiskowych pracowników

10. Audyt wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy ( regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania )

11. Audyty przed kontrolny PIP

12. Audyt przed kontrolny ITD

13. Audyt przed kontrolny US

Audyty przeprowadzany jest przez zespół prawników z bogatym doświadczeniem w zakresie prawa transportowego. .Realizacja poszczególnych modułów audytu transportowego  pozwala na konwalidację wszelkich naruszeń oraz uchybień, stwierdzonych w trakcie kontroli.

Facebook