Audyty transportowe

Jedną z usług oferowanych przez naszą kancelarię LEGALTRANS jest przeprowadzanie audytu odnoszącego się do różnych obszarów prawa w przedsiębiorstwie transportowym. Dzięki zdobywanemu przez lata doświadczeniu, a także ciągłemu doskonaleniu umiejętności praktycznych wypracowaliśmy dla naszych Klientów kilkanaście kategorii audytów. W zależności od wybranego modułu są one przeprowadzane przez członków naszego zespołu, posiadających najlepsze kwalifikacje w danej dziedzinie. Realizacja poszczególnych modułów audytu transportowego pozwala na konwalidację wszelkich naruszeń oraz uchybień, stwierdzonych w trakcie kontroli.

W ramach podejmowanych czynności dokonujemy kompleksowej i profesjonalnej oceny sytuacji prawnej każdego przedsiębiorstwa, a także poddajemy szczegółowej analizie sposób prowadzenia dokumentacji.

Mogą Państwo zdecydować się na następujące audyty oraz dowolnie łączyć ze sobą poszczególne moduły:

Audyt dokumentacji przedsiębiorstwa
Audyt dokumentacji kierowców
Audyt ewidencji czasu pracy
Audyt środków trwałych
Audyt  pośrednictwa w przewozie rzeczy
Audyt ,,Due Diligence”
Audyt optymalizacji podatkowej
Audyt poziomu zabezpieczeń od potencjalnych roszczeń pracowniczych (kierowców)
Audyt kompetencji stanowiskowych pracowników
Audyt wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy (regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania)
Audyt przed kontrolny PIP
Audyt przed kontrolny ITD
Audyt przed kontrolny US

Dlaczego warto zlecić przeprowadzenie audytu?

Przedsiębiorcy, którzy powierzą naszej kancelarii przeprowadzenie audytu, zyskają m.in.:

  • Dokładną oraz wnikliwą analizę i ocenę dotychczasowych działań
  • Dodatkową ochronę prawną
  • Wskazanie poziomów ryzyka w danych obszarach oraz szans na powodzenie w planowanych transakcjach/działaniach
  • Wiedzę o tym, w jaki sposób zwiększyć zyski z działalności, przy jednoczesnym ograniczeniu ponoszonych strat.

W jakich sytuacjach przedsiębiorcy powinni zdecydować się na audyt prawny?

Przeprowadzenie audytu jest szczególnie zalecane przy:

  • Zmianach osobowych w zarządzie
  • Zapowiedzianej kontroli organów państwowych
  • Wprowadzaniu zmian w rozwoju firmy lub przyjętej polityce działalności
  • Przekształcaniu działalności gospodarczej lub przejęciu przedsiębiorstwa
  • Nabyciu akcji lub udziałów w spółce
  • Rejestracji nowych znaków towarowych.

Facebook