Szkolenia transportowe

SPOTKANIA CZWARTKOWE

Cykl szkoleń organizowanych w różnych zakątkach kraju przeznaczony dla osób zarządzających przedsiębiorstwami transportowymi.

Naszą specjalistyczną wiedzę staramy się też wykorzystywać w postaci publikacji, prelekcji podczas konferencji oraz dedykowanych szkoleń. Szkolenia czwartkowe są właśnie cyklem szkoleń dla właścicieli i osób zarządzających przedsiębiorstwem transportowym. Swoją ideą i nazwą nawiązują do obiadów czwartkowych organizowanych przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, gdzie spotykali się ówcześni intelektualiści, aby rozwijać się i wpływać na otaczającą rzeczywistość. Dlatego głównym założeniem szkolenia oprócz przekazania naszej wiedzy, jest zbudowanie platformy wymiany doświadczeń, poglądów i kontaktów w branży transportowej.

Szkolenia czwartkowe nie są kolejną konferencją organizowaną przez podmioty związane tylko pośrednio z branżą transportową (magazyny, czasopisma, portale). Są to szkolenia o wysokiej wartości merytorycznej, dopracowane pod względem zastosowania praktycznego i szybkiej przyswajalności omawianych zagadnień. Świadczy o tym fakt, iż Kancelaria na co dzień rozwiązuje problemy branży transportowej, dlatego nasi prelegenci są nie tylko specjalistami w swoich dziedzinach, ale również doświadczonymi praktykami. Co istotne, bierzemy udział w podejmowaniu przez przedsiębiorców decyzji pozwalających na rozwój firmy, dzięki czemu jesteśmy traktowani jako zaufany partner.

Szkolenia transportowe dla przedsiębiorców

Dopasowane zakresem merytorycznym zarówno co do rodzaju wykonywanego transportu drogowego (krajowego transportu drogowego, międzynarodowego transportu drogowego, niezarobkowego transportu drogowego, niezarobkowego przewozu drogowego zarówno osób jak i rzeczy). Szkolenia te organizowane są zarówno dla szerszego gremium jak i w formie indywidualnych prelekcji.

Przykładowe tematy wygłaszanych prelekcji:

 1. Kontrole drogowe na terenie Unii Europejskiej
 2. Poprawne metody zastosowania prawa przewozowego w firmie transportowej
 3. Płace minimalne na terenie Unii Europejskiej
 4. Nowelizacja ustawy o transporcie drogowym
 5. Ochrona danych osobowych, w kontekście RODO
 6. Zastrzeganie znaków towarowych i nazw
 7. Upadłość i restrukturyzacje przedsiębiorstw
 8. Etapy postępowania windykacyjnego i egzekucyjnego
 9. Czas pracy kierowców
 10. Automatyczne rozliczanie delegacji służbowych
 11. Uzyskiwanie druków A1 dla obcokrajowców
 12. Zabezpieczenie majątków prywatnych poprzez przekształcenia jednoosobowych działalności gospodarczych w spółki kapitałowe
 13. Metody na obniżenie cen ubezpieczeń komunikacyjnych w firmie transportowej

Wybrane prezentacje:

 1. Prowadzenie ewidencji czasu pracy, podróże służbowe
 2. Zabezpieczenie majątku prywatnego poprzez przekształcenie jednoosobowych działalności w spółki kapitałowe
Szkolenia transportowe dla kierowców

Dopasowane zakresem merytorycznym. Szkolenia które przeprowadzamy obejmują swoim zakresem wszelkie akty prawne niezbędne do zapewnienia właściwej organizacji i dyscypliny pracy (pozwalające na uchylenie się od podwójnej odpowiedzialności za część z naruszeń jakich dopuszczają się kierowcy).

Przykładowy zakres merytoryczny szkolenia:

 • rozporządzenie (WE) 561/2006:
  • czas pracy, jazdy, przerw i odpoczynków
 • rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85
 • ustawa o czasie pracy kierowców

Wybrane prezentacje:

 1. Prezentacja z zakresu czas pracy, obowiązkowych przerwach i odpoczynkach kierowców
 2. Prezentacja pod hasłem: „Co każdy szofer powinien wiedzieć„, czyli kompedium informacji które mogą przydać się kierowcy na drodze

Facebook