Szkolenia transportowe

SPOTKANIA CZWARTKOWE

Kancelaria transportowa LEGALTRANS kieruje swoje usługi do wszystkich podmiotów z branży TSL. Jednym z rodzajów naszej aktywności jest organizowanie regularnych, merytorycznych oraz tematycznych szkoleń, zarówno dla przedsiębiorców, jak i samych kierowców. W ramach naszej działalności prowadzimy również cykl spotkań czwartkowych dla wszystkich osób zarządzających przedsiębiorstwami transportowymi.


Cieszymy się, że za każdym razem są to wydarzenia zrzeszające tak liczne grupy zainteresowanych. Spotkania te prowadzą najwybitniejsi specjaliści w danych dziedzinach, a także doświadczeni i skuteczni praktycy, którzy swoją wiedzę przekazują poprzez konkretne przykłady oraz faktycznie zastosowane rozwiązania danych problemów.

Spotkania czwartkowe

Szkolenia czwartkowe to cykl szkoleń organizowanych w różnych zakątkach kraju, przeznaczony dla właścicieli oraz osób zarządzających przedsiębiorstwami transportowymi.

Naszą specjalistyczną wiedzę wykorzystujemy na wielu obszarach. Chętnie dzielimy się nią z szerszym gronem, szczególnie zainteresowanym problematyką prawa transportowego. Odbywa się to w postaci publikacji, prelekcji podczas konferencji oraz dedykowanych szkoleń.

Szkolenia czwartkowe swoją ideą i nazwą nawiązują do obiadów czwartkowych organizowanych przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, gdzie spotykali się ówcześni intelektualiści, aby rozwijać się i wpływać na otaczającą rzeczywistość. Głównym założeniem organizowanych przez nas spotkań, oprócz przekazania samej wiedzy, jest także zbudowanie platformy wymiany doświadczeń, poglądów i kontaktów w branży transportowej.

Szkolenia czwartkowe nie są kolejną konferencją organizowaną przez podmioty związane tylko pośrednio z branżą transportową (magazyny, czasopisma, portale).

To szkolenia o wysokiej wartości merytorycznej, dopracowane pod względem zastosowania praktycznego i szybkiej przyswajalności omawianych zagadnień.

Świadczy o tym fakt, iż Kancelaria na co dzień rozwiązuje problemy branży transportowej, dlatego nasi prelegenci są nie tylko specjalistami w swoich dziedzinach, ale również doświadczonymi praktykami. Co istotne, bierzemy udział w podejmowaniu przez przedsiębiorców decyzji pozwalających na rozwój firmy, dzięki czemu jesteśmy traktowani jako zaufany partner.

Szkolenia transportowe dla przedsiębiorców

To tematyczne szkolenia dopasowane zakresem merytorycznym do rodzaju wykonywanego transportu drogowego (krajowego transportu drogowego, międzynarodowego transportu drogowego, niezarobkowego transportu drogowego, niezarobkowego przewozu drogowego osób i rzeczy). Szkolenia te są organizowane zarówno dla szerszego gremium, jak i w formie indywidualnych prelekcji.

Przykładowe tematy wygłaszanych prelekcji:

 1. Kontrole drogowe na terenie Unii Europejskiej
 2. Poprawne metody zastosowania prawa przewozowego w firmie transportowej
 3. Płace minimalne na terenie Unii Europejskiej
 4. Nowelizacja ustawy o transporcie drogowym
 5. Ochrona danych osobowych, w kontekście RODO
 6. Zastrzeganie znaków towarowych i nazw
 7. Upadłość i restrukturyzacje przedsiębiorstw
 8. Etapy postępowania windykacyjnego i egzekucyjnego
 9. Czas pracy kierowców
 10. Automatyczne rozliczanie delegacji służbowych
 11. Uzyskiwanie druków A1 dla obcokrajowców
 12. Zabezpieczenie majątków prywatnych poprzez przekształcenia jednoosobowych działalności gospodarczych w spółki kapitałowe
 13. Metody na obniżenie cen ubezpieczeń komunikacyjnych w firmie transportowej

Wybrane prezentacje:

 1. Prowadzenie ewidencji czasu pracy, podróże służbowe
 2. Zabezpieczenie majątku prywatnego poprzez przekształcenie jednoosobowych działalności w spółki kapitałowe

Szkolenia transportowe dla kierowców

Szkolenia, które przeprowadzamy, obejmują swoim zakresem wszelkie akty prawne niezbędne do zapewnienia właściwej organizacji i dyscypliny pracy (pozwalające na uchylenie się od podwójnej odpowiedzialności za część naruszeń, jakich dopuszczają się kierowcy). Zawsze są one dopasowane merytorycznie do zebranej grupy Uczestników.

Przykładowy zakres merytoryczny szkolenia:

 1. Rozporządzenie (WE) 561/2006 (czas pracy, jazdy, przerw i odpoczynków)
 2. Rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85
 3. Ustawa o czasie pracy kierowców

Wybrane prezentacje:

 1. Prezentacja z zakresu czasu pracy, obowiązkowych przerw i odpoczynków kierowców
 2. Prezentacja pod hasłem: „Co każdy szofer powinien wiedzieć, czyli kompendium informacji, które mogą przydać się kierowcy na drodze”.

Facebook